Wishmaster (1997) Vietnamese Subtitles


A demonic djinn attempts to grant its owner three wishes, which will allow him to summon his brethren to earth.

Release:

IMDB: 5.7

Genders: Horror, Fantasy

Countries: English

Time: 90 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
23.5KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Wishmaster (1997) DVDrip [700Mb]

Create By
hahaothien
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Wishmaster (1997) DVDrip [700Mb] 2 years ago 1 23.5KB

Subtitle Preview

3
00:02:47,900 --> 00:02:50,600
Vào thưở sơ khai

4
00:02:50,800 --> 00:02:53,800
Chúa đã tạo ra sự sống.

5
00:02:54,000 --> 00:02:56,500
Các thiên thần đã tạo ra Ánh Sáng

6
00:02:56,700 --> 00:02:59,600
Và Ngài đã tạo ra con người trên trái đất

7
00:02:59,900 --> 00:03:03,000
Lửa được tạo ra bởi Djim

8
Loading...