What Women Want (2011) Greek Subtitles


After an accident, a chauvinistic executive gains the ability to hear what women are really thinking.

Release:

IMDB: 5.6

Genders: Sci-Fi, Comedy, Romance

Countries: Chinese

Time: 116 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
31.9KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

What Women Want

Create By
kokkonosiko
Comment

List other Greek Subtitle

Subtitle Preview

{1530}{1597}ÎÝñåôå ôçí Ýêöñáóç|''ðïëý Üíôñáò'';
{1608}{1674}Ï ðïëý Üíôñáò åßíáé|ï áñ÷çãüò ôçò áãÝëçò.
{1680}{1776}Áõôüò ðïõ ïé Üëëïé
Loading...