Walking with Dinosaurs (2002) Vietnamese Subtitles


Documentary-style series about the era of the dinosaurs, mixing real locations and CGI.

Release:

IMDB: 8.6

Genders: Animation, History, Documentary

Countries: UK, Germany

Time: 180 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
6
File Size
63.7KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

BBC.Walking.With.Dinosaurs

Create By
fomasudoi
Comment
350-MB-each-episode version

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese BBC.Walking.With.Dinosaurs 2 years ago 6 63.7KB 350-MB-each-episode version
Vietnamese walking with dinosaur ep2 2 years ago 1 11.5KB valentino_zasamoro
Vietnamese Episode 4-Giant Of The Skies 2 years ago 1 12.1KB Xem xong coment minh nha
Vietnamese Episode 2-Time Of The Titan 2 years ago 1 11.6KB xem xong comment ho minh nha

Subtitle Preview

1
00:00:32,999 --> 00:00:39,485
Hãy tưởng tượng bạn có thể đi ngược thời gian
- trở về thời kỳ trước khi loài người xuất hiện.

2
00:00:40,719 --> 00:00:43,598
Ngược về 65 triệu năm.

3
00:00:43,599 --> 00:00:48,798
Bạn sẽ thấy những thay đổi to lớn
về các loài thực vật cũng như khí hậu.

4
00:00:48,799 --> 00:00:52,358
Ngay cả bề mặt Trái Đất cũng tự di chuyển

5
00:
Loading...