Touch of Evil (1958) Vietnamese Subtitles


A stark, perverse story of murder, kidnapping, and police corruption in a Mexican border town.

Release:

IMDB: 8.1

Genders: Crime, Thriller, Film-Noir

Countries: English, Spanish

Time: 95 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
55.1KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Touch of Evil (1958)

Create By
trunggia
Comment
Đã giàn lại thời gian để có thể đọc đủ hết câu tiếng Việt

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Touch of Evil (1958) 2 years ago 1 55.1KB Đã giàn lại thời gian để có thể đọc đủ hết câu tiếng Việt

Subtitle Preview

1
00:03:19,866 --> 00:03:23,452
Mấy người là công dân Mỹ à?

2
00:03:23,578 --> 00:03:24,786
Vâng.

3
00:03:24,913 --> 00:03:27,289
- Nơi sinh, thưa cô?
- Gọi là bà đi.

4
00:03:27,415 --> 00:03:29,208
- Gì?
- Philadelphia.

5
00:03:29,334 --> 00:03:31,226
Tên là Vargas.

6
00:03:31,252 --> 00:03:33,712
Loading...