The Trust (2016) Vietnamese Subtitles


Release:

IMDB: 5.4

Genders: Crime, Thriller, Comedy

Countries: English, German

Time: min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
16.2KB
Language
Vietnamese
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

The.Trust.2016.All.Bluray

Create By
CGVFont
Comment
nguồn fcine

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese The.Trust.2016.All.Bluray one year ago 1 16.2KB nguồn fcine

Subtitle Preview

1
00:01:15,013 --> 00:01:20,476
BỘ ĐÔI CỚM BẨN

2
00:02:42,545 --> 00:02:44,376
Đi nào.

3
00:03:57,487 --> 00:03:59,387
- Có ai thấy tôi đến không?
- Tôi không nghĩ vậy.

4
00:03:59,656 --> 00:04:02,420
- Có tôi thấy.
- lm đi ông già.

5
00:04:07,530 --> 00:04:11,466
Được rồi, các anh bạn trẻ, nhìn đây,
Loading...