Shadowing the Third Man (2004) Vietnamese Subtitles


Documentary about the production of The Third Man (1949).

Release:

IMDB: 6.9

Genders: Documentary

Countries: English

Time: 60 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
38.7KB
Language
Vietnamese
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

The Third Man 1949 Blu ray AVC HD MA

Create By
ltluan87
Comment
Người dịch: Altamodano™ Phụ Đề Việt

List other Vietnamese Subtitle

Subtitle Preview

1
00:01:32,000 --> 00:01:39,200
NGƯỜI THỨ BA

2
00:01:41,800 --> 00:01:48,600
Người dịch: Altamodano™

3
00:02:46,000 --> 00:02:47,800
Trước chiến tranh tôi chưa từng
biết tới thành phố Viên cổ kính...

4
00:02:47,900 --> 00:02:50,000
với những bản nhạc của Strauss
và vẻ đẹp huyền ảo của nó.

5
00:02:50,200 --> 00:02:52,800
Constantinople nghe hợp hơn.

Loading...