The Sword in the Stone (1963) Farsi/Persian Subtitles


A poor boy named Arthur learns the power of love, kindness, knowledge and bravery with the help of a wizard called Merlin in the path to become one of the most beloved kings in England history.

Release:

IMDB: 7.2

Genders: Adventure, Comedy, Animation

Countries: USA

Time: 79 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
30.9KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

DVDRip

Create By
jackbil
Comment
The Sword in the Stone Persian subtitle

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian The Sword In The Stone.1963.720p HD.(Farsi) 2 years ago 1 0B ترجمه و زيرنويس فارسي از مسعود زماني تنظیم شده برای نسخه ی 720
Farsi/Persian DVDRip 2 years ago 1 30.9KB The Sword in the Stone Persian subtitle

Subtitle Preview

0
00:00:10,760 --> 00:01:40,149
ÊÑÌãå æ ÒíÑäæíÓ ÝÇÑÓí ÇÒ
ãÓÚæÏ ÒãÇäí

1
00:01:44,760 --> 00:01:47,149
ÇÝÓÇäå Çí ãÑÈæØ Èå ÞÑä åÇ íÔ

2
00:01:47,240 --> 00:01:50,277
åäÇãí ˜å ÇäáÓÊÇä ÌæÇä

3
00:01:50,360 --> 00:01:55,957
ÇÏÔÇå ÚÇÏá ÎæÏ ÑÇ

4
00:01:56,040 --> 00:01:58,793
ÇÒ ÏÓÊ ÏÇÏå ÈæÏ

5
00:01:58,880 --> 00:02:02,475
æ åí ˜Ó äãí ÊæÇäÓÊ
Loading...