The Strangers (2008) Bulgarian Subtitles


A young couple staying in an isolated vacation home are terrorized by three unknown assailants.

Release:

IMDB: 6.2

Genders: Mystery, Horror, Thriller

Countries: USA

Time: 86 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
23.976
Files
1
File Size
8.7KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

The Strangers-BG

Create By
victoryzf
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian The.Strangers.UNRATED.720p.BluRay.x264-SEPTiC 2 years ago 1 7.4KB Translator: Iorty
Bulgarian The Strangers-BG 2 years ago 1 8.7KB

Subtitle Preview

1
00:00:10,456 --> 00:00:14,437
Ïðåâîä è Òàéìèíã:dominio:

2
00:00:33,839 --> 00:00:37,615
Êàêâî ëè ùå äà âèäèòå,âäúõíîâåí
e îò èñòèíñêè ñúáèòèÿ.


3
00:
Loading...