Subtitles for The Story of Frozen: Making a Disney Animated Classic


A behind-the-scene look at the origins and evolution of the Academy Award-winning film.

Release: 09/02/2014

IMDB: 8.1

Time: 44 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

List subtitles for The Story of Frozen: Making a Disney Animated Classic

Vietnamese The.Story.of.Frozen.Making.a.Disney.Animated.Classic.720p.HDTV.x264-2HD one year ago 1 26.5KB Một bộ phim tài liệu về quá trình sản xuất của Frozen. Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Blog Đào Lê Minh - facebook.com/KenhCuaDaoLeMinh. Bản sub này có chỉnh sửa lại một chút nhưng chắc vẫn còn lỗi, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé, cảm ơn nhiều ! :)
Vietnamese The.Story.of.Frozen.Making.a.Disney.Animated.Classic.720p.HDTV.x264-2HD one year ago 1 26.5KB Một bộ phim tài liệu về quá trình sản xuất của Frozen. Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Blog Đào Lê Minh - facebook.com/KenhCuaDaoLeMinh. Bản sub này mình đã làm từ lâu nhưng quên up, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé, cảm ơn nhiều ! :)
Loading...
Vietnamese The.Story.of.Frozen.Making.a.Disney.Animated.Classic.720p.HDTV.x264-2HD one year ago 1 23.2KB Một bộ phim tài liệu về quá trình sản xuất của Frozen. Phụ đề tiếng Việt được dịch bởi Blog Đào Lê Minh - facebook.com/KenhCuaDaoLeMinh. Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé, cảm ơn nhiều ! :)