Subtitles for The Shock Labyrinth 3D


A group of teenagers take a sick girl to a hospital only to find out it is a horrific labyrinth.

Release: 10/17/2009

IMDB: 3.9

Genders: Horror, Thriller

Countries: Japan

Time: 89 min

Updated: one year ago

List subtitles for The Shock Labyrinth 3D

English Shock Labyrinth 3D Half-SBS one year ago 1 15.1KB
Indonesian Shock Labyrinth 3D HSBS-LR one year ago 1 15.1KB Kritik dan sarannya yaks.. ^^
Vietnamese The Shock Labyrinth 3D SBS v 720p CHD one year ago 1 18.1KB sub mình nhờ người bạn của mình dịch cám ơn bạn nhiều :X, thích hợp cho bản 3D Half-SBS và 720p CHD lần đầu làm nên có chỗ không hoàn hảo mong các bạn thông cảm