The Secret Life of Chaos (2010) Farsi/Persian Subtitles


Chaos theory has a bad name, conjuring up images of unpredictable weather, economic crashes and science gone wrong. But there is a fascinating and hidden side to Chaos, one that scientists ...

Release:

IMDB: 8.5

Genders: Documentary

Countries: UK

Time: 60 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
25.000
Files
1
File Size
25.3KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

BBC.The.Secret.Life.of.Chaos.PDTV.x264.AC3.MVGroup.org

Create By
assembler
Comment
خواهشمندم اشتباهاتم را متذکر شوید

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian N/A 5 months ago 1 26.2KB assembler زیرنویس از Milad.CK هماهنگ سازی و اصلاح از
Farsi/Persian BBC.The.Secret.Life.of.Chaos.PDTV.x264.AC3.MVGroup.org 2 years ago 1 25.3KB خواهشمندم اشتباهاتم را متذکر شوید
Farsi/Persian BBC.The.Secret.Life.of.Chaos.PDTV.x264.AC3.MVGroup.org 2 years ago 1 25.3KB خواهشمندم اشتباهاتم را متذکر شوید

Subtitle Preview

1
00:00:04,429 --> 00:00:12,629
ÊÞÏíã Èå ÏæÓÊÏÇÑ ÚÏÏ 5
-- ÊÑÌãå ÇÒ Úáí ᘠ--
-- Dream.is.destiny.5@gmail.com --
-- ÎæÇåÔãäÏã ãä ÑÇ ÏÑ ÌÑíÇä ÇÔÊÈÇåÇÊã ÞÑÇÑ ÏåíÏ --

2
00:00:12,630 --> 00:00:17,220
Çíä Ýíáã ÑÇÌÈ ÓæÇáí
.ÈÓíÇÑ ÓÇÏå ÇÓÊ

3
00:00:17,220 --> 00:00:19,620
ÇÒ ˜ÌÇ ÂãÏå Çíã¿

4
00:00:25,980 --> 00:00:30,580
ÇíäåÇ ÚäÇÕÑ æ ÊјíÈåÇíí åÓÊäÏ
.˜å åãå ãÇ ÇäÓÇäåÇ ÇÒÔæä ÓÇÎÊå ÔÏíã

5
Loading...