The Running Man (1987) Polish Subtitles


A wrongly convicted man must try to survive a public execution gauntlet staged as a game show.

Release:

IMDB: 6.6

Genders: Action, Sci-Fi, Crime

Countries: English

Time: 101 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
18.8KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

running man POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish running man POL 2 years ago 1 18.8KB

Subtitle Preview

00:00:33:UCIEKINIER
00:00:39:Po kompletnym upadku Gospodarki Œwiatowej W 2017 r.
00:00:42:Wystêpuj¹ sta³e braki ¿ywnoœci, surowców i Ÿróde³ energii.
00:00:44:W kraju podzielonym na paramilitarne strefy,|rz¹dzi bezlitosny rerzim policyjny.
00:00:49:Telewizja kontrolowana jest przez rz¹d..
00:00:52:A sadystyczny program '' POŒCIG '' |bije wszelkie rekordy popularnoœci.
00:00:56:Sztuka, muzyka i œrodki masowego przekazu.|podlegaj¹
Loading...