The Return of the Pink Panther (1975) Polish Subtitles


Inspector Clouseau is put on the case when the Pink Panther diamond is stolen, with the Phantom's trademark glove the only clue.

Release:

IMDB: 7.1

Genders: Crime, Mystery, Comedy

Countries: English

Time: 113 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
15.3KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

return of the pink panther POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish return of the pink panther POL 2 years ago 1 15.3KB

Subtitle Preview

00:00:02:#### Napisy wykona³ Smoq # tda@mi.com.pl ####
00:00:05:Poprawki i synchro Dvski
00:00:25:Panie i panowie, proszê za mn¹.
00:00:30:Zapraszam.
00:00:49:Od czasów dynastii Abara Wspania³ego
00:00:52:I od ponad tysi¹ca lat, symbolem naszej religii
00:00:56:jest Ró¿owa Pantera.
00:00:59:Najwiêkszy i najs³ynniejszy diament œwiata.
00:01:04:Jego wartoœci nie mo¿na oszacowaæ w pieni¹dzach.
00:01:07
Loading...