The Pledge (2001) Polish Subtitles


A retiring police chief pledges to catch the killer of a young child.

Release:

IMDB: 6.8

Genders: Crime, Drama, Mystery

Countries: USA

Time: 124 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
14KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

the pledge POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish the pledge POL 2 years ago 1 14KB

Subtitle Preview

00:01:27:W roli g³ównej
00:01:32:OBIETNICA
00:01:38:W pozosta³ych rolach
00:03:29:Muzyka
00:03:42:Zdjêcia
00:04:11:Na podstawie powieœci
00:04:14:Scenariusz
00:04:26:Re¿yseria
00:05:38:Dzieñ dobry.
00:05:40:W³¹cz lodówkê,|zostajê u ciebie.
00:05:43:Wszystko w³o¿y³am do pude³ek.
00:05:45:Oprócz zdjêæ.
00:05:47:Robi mi siê przykro,|gdy pakujê zdjê
Loading...