The Others (2001) Polish Subtitles


A woman who lives in a darkened old house with her two photosensitive children becomes convinced that her family home is haunted.

Release:

IMDB: 7.6

Genders: Mystery, Horror, Thriller

Countries: USA, Spain

Time: 104 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
17KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

The Others pol

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish The Others pol 2 years ago 1 17KB

Subtitle Preview

00:00:18:Siedzicie wygodnie, dzieci ?
00:00:22:To pos³uchajcie.
00:00:24:"Historia ta rozegra³a siê|tysi¹ce lat temu,
00:00:29:lecz trwa³a krótko - tylko 7 dni.
00:00:31:Dawno, dawno temu nie istnia³o|s³oñce, ksiê¿yc, gwiazdy, Ziemia,
00:00:39:zwierzêta ani roœliny.
00:00:43:Istnia³ tylko Bóg i to On powo³a³|wszystko do ¿ycia."
00:00:48:INNI
00:01:33:Muzyka
00:01:41:Zdj
Loading...