The Legend of 1900 (1998) Polish Subtitles


A baby boy, discovered in 1900 on an ocean liner, grows into a musical prodigy, never setting foot on land.

Release:

IMDB: 8.1

Genders: Drama, Romance, Music

Countries: English, French

Time: 165 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
18.4KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

the legend of 1900 PL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish the legend of 1900 PL 2 years ago 1 18.4KB

Subtitle Preview

00:00:15:Napisy Ela (Blue Girl)
00:00:19:Wci¹¿ zadajê sobie pytanie|czy post¹pi³em s³usznie
00:00:22:kiedy opuœci³em jego p³ywaj¹ce miasto
00:00:26:I nie mam na myœli tego, ¿e chodzi tylko o pracê
00:00:30:Prawda jest taka, ¿e takiego przyjaciela,|prawdziwego przyjaciela
00:00:36:nigdy ju¿ nie spotkam
00:00:39:Jeœli po prostu zdecydujesz siê|przerwaæ sw¹ podró¿
00:00:43:jeœli po prost
Loading...