The Fall of Berlin (1945) Vietnamese Subtitles


The Fall of Berlin

Add a Plot »

Release:

IMDB: 6.7

Genders: War, History, Documentary

Countries: Russian, German

Time: 70 min

Updated: 3 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
3 years ago
Framerate
Files
1
File Size
18.5KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

berlin-1945-[tfile.ru]

Create By
duchuy2007
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese berlin-1945-[tfile.ru] 3 years ago 1 18.5KB

Subtitle Preview

1
00:00:00,000 --> 00:00:03,900
BERLIN

2
00:00:05,007 --> 00:00:12,960
Đây là một biên niên sử về trận
quyết định cuối cùng với Đức Quốc Xã,

3
00:00:13,047 --> 00:00:20,362
đánh chiếm Berlin, buộc lực lượng
vũ trang Đức đầu hàng vô điều kiện.

4
00:00:20,447 --> 00:00:27,683
Loading...