The Emperor and the Assassin (1998) Vietnamese Subtitles


In pre-unified China, the King of Qin sends his concubine to a rival kingdom to produce an assassin for a political plot, but as the king's cruelty mounts she finds her loyalty faltering.

Release:

IMDB: 7.3

Genders: Drama, History

Countries: France, Japan, China

Time: 162 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
30.3KB
Language
Vietnamese
Release Type
DVD
Relase Info:

The Emperor And The Assassin

Create By
Hijikata
Comment
lần đầu tiên làm sub, không tránh khỏi thiếu sót. Dịch từ bản tiếng Anh. Chúc các bạn ăn tết vui vẻ!

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese The Emperor And The Assassin 2 years ago 1 30.3KB lần đầu tiên làm sub, không tránh khỏi thiếu sót. Dịch từ bản tiếng Anh. Chúc các bạn ăn tết vui vẻ!

Subtitle Preview

1
00:00:27,340 --> 00:00:31,940
HOÀNG ĐẾ & THÍCH KHÁCH

2
00:00:35,100 --> 00:00:37,820
Doanh Chính vương

3
00:00:40,140 --> 00:00:42,940
Có phải người đã quên...

4
00:00:43,020 --> 00:00:46,740
dặn dò của Tần tiên vương...

5
00:00:46,780 --> 00:00:50,940
phải hợp nhất thiên hạ?

6
00:00:53,660 --> 00:00:54,980
Loading...