The Butterfly Effect 2 (2006) Polish Subtitles


Nick Larson discovers a supernatural way to alter his life and travel back in time to key moments in his life by looking at photographs.

Release:

IMDB: 4.4

Genders: Thriller, Drama, Sci-Fi

Countries: English

Time: 92 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
24.3KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Butterfly.Effect.Directors.Cut.2004.Bluray.720p.DTS.x264-CHD

Create By
hinamizawa
Comment

List other Polish Subtitle

Subtitle Preview

[266][299]{y:i}Wed³ug teorii chaosu|{y:i}motyl zaburzaj¹cy powietrze dzisiaj w Pekinie
[301][339]{y:i}mo¿e byæ przyczyn¹ huraganu|{y:i}w nastêpnym miesi¹cu w Nowym Jorku.
[714][800]Jeœli ktoœ to odnajdzie,|to znaczy, ¿e mój plan nie powiód³ siê
[806][833]i jestem martwy.
[856][905]Ale jeœli w jakiœ sposób uda mi siê|powróciæ do pocz¹tku
[907][1000]mogê byæ w stanie j¹ uratowaæ.