Tears of the Sun (2003) Polish Subtitles


A Special-Ops commander leads his team into the Nigerian jungle in order to rescue a doctor who will only join them if they agree to save 70 refugees too.

Release:

IMDB: 6.6

Genders: Action, Drama, Thriller

Countries: USA

Time: 121 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
14KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Tears Of The Sun POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish Tears Of The Sun POL 2 years ago 1 14KB

Subtitle Preview

00:01:22:Wczoraj w Nigerii| dosz³o do zamachu stanu.
00:01:26:Przebywaj¹cy na emigracji| genera³ Mustafa Yakubu wyst¹pi³...
00:01:30:przeciw demokratycznie wybranemu| prezydentowi Samuelowi Azuce.
00:01:34:Kraj licz¹cy 120 milionów ludzi| i ponad 200 grup etnicznych...
00:01:39:ma d³ug¹ historiê| wojen pomiêdzy...
00:01:41:muzu³manami Fulani z pó³nocy| i chrzeœcijanami Ibo z po³udnia.
00:01:47:Zwyciê
Loading...