Talk to Her (2003) Polish Subtitles


Two men share an odd friendship while they care for two women who are both in deep comas.

Release:

IMDB: 8

Genders: Drama, Mystery, Romance

Countries: Spain

Time: 112 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
17.9KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

porozmawiaj z niT pl

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish porozmawiaj z niT pl 2 years ago 1 17.9KB

Subtitle Preview

00:00:22:POROZMAWIAJ Z NI¥
00:03:15:Scena jest pe³na drewnianych|krzese³ i sto³ów.
00:03:19:Pojawiaj¹ siê dwie kobiety w szatach.
00:03:23:Maj¹ zamkniête oczy.|Jak lunatyczki.
00:03:27:Czujesz niepokój...|One wpadaj¹|na wszystko, biedaczki.
00:03:31:Ale nagle, przychodzi mê¿czyzna.
00:03:35:Ma najsmutniejsz¹ twarz,|jak¹ kiedykolwiek widzia³em.
00:03:40:On usuwa im wszystkie|sto³y i krzes&#
Loading...