Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) Polish Subtitles


After the rebels have been brutally overpowered by the Empire on their newly established base, Luke Skywalker takes advanced Jedi training with Master Yoda, while his friends are pursued by Darth Vader as part of his plan to capture Luke.

Release:

IMDB: 8.8

Genders: Action, Adventure, Fantasy

Countries: USA

Time: 124 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
21.7KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

gwiezdne wojnyepizod vimperium kontratakuje POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish gwiezdne wojnyepizod vimperium kontratakuje POL 2 years ago 1 21.7KB

Subtitle Preview

00:00:02:Dawno, dawno temu w odleg³ej galaktyce...
00:00:08:*** GWIEZDNE WOJNY ***
00:00:13:T£UMACZENIE I SYNCHRONIZACJA NAPISÓW - Pawek
00:00:21:EPIZOD V:|"IMPERIUM KONTRATAKUJE"
00:00:27:Dla Rebeliantów nasta³y czarne dni.|Mimo, ¿e Gwiazda Œmierci zosta³a zniszczona,
00:00:31:¿o³nierze Imperium zdo³ali wypêdziæ wojska buntowników z ukrytej bazy,|a nastêpnie œcigaæ je przez ca³¹ galaktyk&
Loading...