Spartan (2004) Polish Subtitles


The investigation into a kidnapping of the daughter of a high-ranking US government official.

Release:

IMDB: 6.6

Genders: Action, Crime, Drama

Countries: USA, Germany

Time: 106 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
22.8KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

spartan POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish spartan POL 2 years ago 1 22.8KB

Subtitle Preview

00:01:57:Mia³eœ ca³e ¿ycie,|¿eby siê na to przyszykowaæ.
00:02:00:Dlaczego nie jesteœ gotowy?
00:02:02:Jestem zmêczony, sir.
00:02:04:Chcesz zrezygnowaæ?
00:02:11:Jeœli chcesz zrezygnowaæ,|to teraz jest w³aœciwy moment.
00:02:15:Mo¿esz teraz odejœæ, skoñczyæ z tym.
00:02:18:Nie mogê jej z³apaæ.
00:02:21:Rozumiem.
00:02:22:Po prostu zdejmij identyfikator|i daj mi go do rêki.
Loading...