Shallow Grave (1995) Polish Subtitles


Three friends discover their new flatmate dead but loaded with cash.

Release:

IMDB: 7.4

Genders: Crime, Thriller

Countries: English

Time: 92 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
12.4KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

shallow grave POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish shallow grave POL 2 years ago 1 12.4KB

Subtitle Preview

00:00:03: Synchro do wersji 682MB - 23.976 fps,| rozdz. 480*240 | DivXNetworks Divx v5
00:00:07: Synchro do wersji 682MB - 23.976 fps,| rozdz. 480*240 | DivXNetworks Divx v5
00:00:30:Nie wstydzê siê
00:00:32:Nie znam mi³oœci
00:00:35:Nie znam "odrzucenia"
00:00:37:Nie bojê siê, domagaæ swoich uczuæ
00:00:41:WeŸmy na przyk³ad... "zaufanie" albo "przyjaŸñ"
00:00:43:To s¹ rzeczy wa¿ne w moim.
Loading...