school of rock (2016) Polish Subtitles


Release:

IMDB: 4.6

Genders: Comedy, Family, Musical

Countries: USA

Time: 30 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
31.3KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

The School of Rock POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Subtitle Preview

00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jakoœæ napisów.|Napisy zosta³y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:34:Nigdy nie myœla³em, ¿e bêdê/|Walczy³ z tob¹/
00:00:39:Ale skrad³aœ moje serce/|Zdradza³aœ i k³ama³aœ/
00:00:45:Nie by³o ciê przy mnie/|Nie by³aœ po mojej stronie/
00:00:50:SZKO£A ROCKA
00:00:52:Rêkawiczki s¹ zdjête/|Bijesz poni¿ej pasa/
00:00:56:Teraz jest
Loading...