Scarface (1983) Polish Subtitles


In 1980 Miami, a determined Cuban immigrant takes over a drug cartel while succumbing to greed.

Release:

IMDB: 8.3

Genders: Crime, Drama

Countries: English, Spanish

Time: 170 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
54.2KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

720p XviD HD moviesbyrizzo

Create By
michaelrizzo
Comment
720p XviD HD (moviesbyrizzo)

List other Polish Subtitle

Polish 720p XviD HD moviesbyrizzo 2 years ago 1 54.2KB 720p XviD HD (moviesbyrizzo)
Polish Scarface1983-Polish[Xsubt.com][9320177311] 2 years ago 2 92.8KB

Subtitle Preview

1
00:00:17,518 --> 00:00:21,688
W maju 1980 Fidel Castro otworzy³
port w Mariel na Kubie,

2
00:00:21,688 --> 00:00:25,651
rzekomo pragn¹c umo¿liwiæ
niektórym mieszkañcom wyspy

3
00:00:25,776 --> 00:00:28,904
wyjazd do krewnych w USA.

4
00:00:28,987 --> 00:00:33,367
W ci¹gu 72 godzin z USA
w stronê Kuby wyp³ynê³o 3000 ³odzi.

5
00:00:33,367 --> 00:00:37,663
Loading...