Scarface (1983) Farsi/Persian Subtitles


In 1980 Miami, a determined Cuban immigrant takes over a drug cartel while succumbing to greed.

Release:

IMDB: 8.3

Genders: Crime, Drama

Countries: English, Spanish

Time: 170 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
53.3KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Scarface

Create By
behnam_vf88
Comment
بالاترین کیفیت بدون سانسور

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian scarface 1983. 720 & 1080 2 years ago 1 53.4KB ویرایش نهایی 14/11/93
Farsi/Persian Scarface 1983 1080p 2.4Gb 2 years ago 1 49.7KB فقط هماهنگی
Farsi/Persian bluray 720p.1080p.yify - scorp 2 years ago 2 99.1KB زیرنویس جدید ویرایش شده بدون سانسور
Farsi/Persian Scarface 2 years ago 1 53.3KB بالاترین کیفیت بدون سانسور

Subtitle Preview

1
00:00:18,190 --> 00:00:45,149
ÝíÏá ˜ÇÓÊÑæ ÏÑ ÓÇá 1980 Èå ãÎÇáÝÇä ÎæÏ ÝÑÕÊ 72 ÓÇÚÊå Çí
ÏÇÏ ÊÇ ÇÒ ˜æÈÇ ÎÇÑÌ ÔæäÏ.ÏÑ ˜ãÊÑ ÇÒ 72 ÓÇÚÊ 125000 äÝÑ
ÇÒ ˜æÈÇ ÝÑÇÑ ˜ÑÏäÏ æ ÇÒ ØÑíÞ ÏÑíÇ æÇÑÏ ÂãÑí˜Ç ÔÏäÏ.25000 äÝÑ ÇÒ
ÂäåÇ ÓÇÈÞå ÌäÇíÊ æ ÒäÏÇäí ÈæÏä ÏÇÔÊäÏ
2
00:00:51,501 --> 00:00:57,696
Çíä ÂÏãåÇ ÈÇ ÑæÍ ÇäÞáÇÈ ãÇ ãæÇÝÞ äíÓÊäÏ
ãÇ Çíä ÂÏãåÇ Ñæ äãíÎæÇåíã Èå ÂäåÇ ÇÍÊíÇÌí äÏÇÑíã

3
00:00:59,275 --> 00:01:08,005
ÊÞÏíã Èå ÚÇÔÞÇä åäÑ åÝÊã
4
Loading...