Subtitles for Pontius Pilate


The events that culminated with the Passion of Christ seen from the perspective of Pontius Pilate, the Procurator of Judea who unwillingly condemned Christ to death. Based on the biblical Gospel of John.

Release: 01/01/1967

IMDB: 5.2

Genders: Drama

Countries: Italian

Time: 100 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

List subtitles for Pontius Pilate

English Pilate
Ponzio Pilato
2 years ago 1 30.2KB Cut differs slightly per country! This is for the German DVD.
German Ponzio Pilato
Ponce Pilate
Pilate
2 years ago 1 32.4KB Cut differs slightly per country! This is for the German DVD.
Loading...
Vietnamese Ponzio Pilato 1962 DVD one year ago 1 35.5KB Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su dưới cái nhìn của một người La Mã ngoại đạo. Dưới triều đại của hoàng đế Tiberius, Phi-la-tô được bổ nhiệm đến xứ Giu-đê để vãn hồi trật tự. Do đàn áp dã man các cuộc nổi loạn của người Do Thái và có hành động xúc phạm đến đức tin tại đền thờ Giê-ru-xa-lem, nên Phi-la-tô đã bị triệu hồi về Rô-ma để xét xử, vào lúc Tiberius vừa băng hà và Caligula lên ngôi hoàng đế. Bị thất sủng, mất mát, dằn vật, ông đã nhận ra ơn cứu độ của Chúa…