Police Academy (1984) Farsi/Persian Subtitles


A group of good-hearted but incompetent misfits enter the police academy, but the instructors there are not going to put up with their pranks.

Release:

IMDB: 6.7

Genders: Comedy

Countries: USA

Time: 96 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
29.1KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Police Academy 1984 .720p .Bluray. Iman24scene.com

Create By
davoudgodzilla
Comment
Iman24scene.com با تشکر از مترجم هماهنگ شده با نسخه موجود در سایت

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Police Academy 1 - 1984 BluRay 720p 2 years ago 1 29.3KB ا0 فقط تنظيم کردم 0ا، تست شده با نسخه بلوري پي720 - 699 مگابايت
Farsi/Persian Police Academy 1984 .720p .Bluray. Iman24scene.com 2 years ago 1 29.1KB Iman24scene.com با تشکر از مترجم هماهنگ شده با نسخه موجود در سایت
Farsi/Persian Police Academy 720p And MKV And DVDRip All Versions 2 years ago 2 57.9KB

Subtitle Preview

1
00:00:36,461 --> 00:00:38,755
. . . ÏÑ ÑæÒ 4 Çõã ãÇÑÓö 1984

2
00:00:38,757 --> 00:00:41,155
ÔåÑÏÇÑ ÊÇÒå ÇäÊÎÇÈ ÔÏå í ÔåÑ º
. . ãÑí Óæ Èá " º "

3
00:00:41,156 --> 00:00:45,118
ÇÚáÇã ˜ÑÏ ˜å ÊÕãí㠐ÑÝÊå ÔÑÇíØ ÇÓÊÎÏÇãö
. äíÑæí áíÓ ÏÑ Çíä ÔåÑ ÑÇ ÚæÖ äãÇíÏ

4
00:00:46,162 --> 00:00:49,811
æ Çíä ˜å ÏÑ ÔÑÇíØ ÇÓÊÎÏÇãí ÌÏíÏ º ÏíÑ ÇäÏÇÒå í ÞÏ
. . ÌäÓíÊ º ÔÑÇíØ æ ÞæÇí ÈÏäí

5
Loading...