Pi (1998) Polish Subtitles


A paranoid mathematician searches for a key number that will unlock the universal patterns found in nature.

Release:

IMDB: 7.5

Genders: Drama, Mystery, Thriller

Countries: USA

Time: 84 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
12.8KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Pi DVD RipDivX POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish Pi DVD RipDivX POL 2 years ago 1 12.8KB

Subtitle Preview

00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jakoœæ napisów.|Napisy zosta³y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:01:40:9:30|Notatka osobista.
00:01:44:Kiedy by³em dzieckiem matka ostrzega³a|¿ebym nie patrzy³ prosto w s³oñce...
00:01:50:
00:01:51:...w wieku szeœciu lat spojrza³em.
00:01:54:
00:01:55:Lekarze w¹tpili czy kiedykolwiek odzyskam wzrok.
00:01:59:Przerazi³em siê.
00:02:02:By³em sam w mrok
Loading...