Pi (1998) Farsi/Persian Subtitles


A paranoid mathematician searches for a key number that will unlock the universal patterns found in nature.

Release:

IMDB: 7.5

Genders: Drama, Mystery, Thriller

Countries: USA

Time: 84 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
24.000
Files
1
File Size
19.2KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

Pi.1998.720p.BluRay.x264.YIFY

Create By
behrooz42000
Comment
Persian Subtitle by TEMPROJECT

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Pi.1998.720p.BluRay.x264.YIFY 2 years ago 1 19.2KB Persian Subtitle by TEMPROJECT

Subtitle Preview

1
00:02:03,125 --> 00:02:06,583
ÓÇÚÊ äå æ Óí ÏÞíÞå¡ íÇÏÏÇÔÊ ÔÎÕí

2
00:02:07,917 --> 00:02:10,667
æÞÊí ȍå ÈæÏã

3
00:02:10,792 --> 00:02:14,167
ãÇÏÑ㠐ÝÊ ˜å Èå ÎæÑÔíÏ Òá äÒäã

4
00:02:14,292 --> 00:02:17,333
æáí æÞÊí ÔÔ ÓÇáå ÈæÏã
í˜ÈÇÑ Çíä ˜ÇÑ ˜ÑÏã

5
00:02:17,458 --> 00:02:21,292
ϘÊÑåÇ äãí ÏÇäÓÊäÏ ˜å ÂíÇ ÔãåÇí ãä
ÎæÈ ÎæÇåäÏ ÔÏ íÇ äå

6
Loading...