Phone Booth (2003) Polish Subtitles


Stuart Shepard finds himself trapped in a phone booth, pinned down by an extortionist's sniper rifle.

Release:

IMDB: 7.1

Genders: Mystery, Thriller

Countries: English, Swahili

Time: 81 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
28.8KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Phone Booth POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish Phone Booth POL 2 years ago 1 28.8KB

Subtitle Preview

0:00:38:TELEFON
0:02:25:Ocenia siê ¿e jest 8 milionów ludzi | w piêciu dzielnicach Nowego Jorku.
0:02:29:12 milionów w | ca³ej aglomeracji.
0:02:32:jest prawie 10 milionów | abonentów.
0:02:35:ponad 50 us³ug telefonicznych.
0:02:38:3 miliony Nowojorczyków | u¿ywa telefonu komórkowego.
0:02:41:By³ oznak¹ ob³¹kania | widzieæ, jak ludzie rozmawiaj¹ ze sob¹.
0:02:45:Teraz jest znakie
Loading...