Phone Booth (2003) Bulgarian Subtitles


Stuart Shepard finds himself trapped in a phone booth, pinned down by an extortionist's sniper rifle.

Release:

IMDB: 7.1

Genders: Mystery, Thriller

Countries: English, Swahili

Time: 81 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
32.4KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Phone Booth.tochnite

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Phone Booth.tochnite 2 years ago 1 32.4KB

Subtitle Preview

{964}{1074}'Ò Å Ë Å Ô Î Í Í À Ê À Á È Í À'
{3640}{3735}Ïðèáëèçèòåëíî 8 ìèëèîíà äóøè æèâåÿò|â ïåòòå ïðåäãðàäèÿ íà Íþ Éîðê.
{3740}{3802}12 ìèë
Loading...