Philadelphia (1994) Polish Subtitles


When a man with AIDS is fired by his law firm because of his condition, he hires a homophobic small time lawyer as the only willing advocate for a wrongful dismissal suit.

Release:

IMDB: 7.7

Genders: Drama

Countries: English

Time: 125 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
26.8KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Philadelphia PL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish Philadelphia PL 2 years ago 1 26.8KB

Subtitle Preview

{1099}{1239}FILADELFIA
{5192}{5294}Ten zabójczy osad pojawi³ siê tylko trzy razy.
{5298}{5461}Zawiera g³ównie wapieñ. Wygl¹da groŸnie, ale nie jest toksyczny.
{5525}{5600}- Nie jest toksyczny?|- To znaczy, ¿e nie szkodliwy.
{5604}{5684}Wiem, co to znaczy. Czy mogê?
{5688}{5762}Proszê.
{5828}{5909}Spróbujmy sobie wyobraziæ, co odczuwaj¹ mieszkaj¹ce tam dzieci.
{5913}{6022}Od rana do nocy ich uszy dra¿
Loading...