Subtitles for Peony Pavilion


In a beautiful pavilion in 1930's Suzhou. Cui Hua (Rie Miyazawa, 47 Ronin) is a famous songstress courtesan, marrying into the noble house. She develops a dubious relationship with a female...

Release: 11/04/2001

IMDB: 6.6

Genders: Drama

Countries: Hong Kong

Time: 120 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

List subtitles for Peony Pavilion

English Peony.Pavilion.2001.DVDRip.DivX.CD1-PosTX 2 years ago 1 18.4KB (1 CD)
English Peony.Pavilion.2001.DVDRip.DivX.2CD-PosTX 2 years ago 2 19.9KB (2 CD)
Loading...
Vietnamese Peony.Pavilion.2001.DVD9.x264.3AAC.miniSD-TLF.[VIETsub] 2 years ago 1 21.3KB Phụ đề bản full không chia đĩa. Đã kiểm tra và sync khớp với bản 游园惊梦.Peony.Pavilion.2001.DVD9.x264.3AAC.miniSD-TLF
Vietnamese Peony.Pavilion.2001.DVDRip.DivX.PosTX 2 years ago 2 22.1KB Bản dịch có đối chiếu Engsub và Chinesesub. Đã bổ sung một số chú thích cho lời hát.
Vietnamese Peony.Pavilion.2001.DVDRip.DivX.2CD-Lavietsub 2 years ago 2 25.2KB Tienxitrum'sub
Vietnamese Peony.Pavilion.2001.DVDRip.DivX.CD1-Lavietsub 2 years ago 1 24.1KB Tienxitrum'sub