Outland (1981) Greek Subtitles


In the distant future, a police marshal stationed at a remote mining colony on the Jupiter moon of Io uncovers a drug-smuggling conspiracy, and gets no help from the populace when he later finds himself marked for murder.

Release:

IMDB: 6.6

Genders: Action, Sci-Fi, Crime

Countries: English

Time: 112 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
21.4KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Outland 1981-Greek

Create By
damker
Comment
Long awaited I guess

List other Greek Subtitle

Greek Outland 1981 DvDRip XviD 2 years ago 10 139.1KB «Μετάφραση/Υποτιτλισμός» •••◄T3LL4V1S10N™►••• *Άψογα αποδοσμένοι & τέλεια συγχρονισμένοι Ελληνικοί υπότιτλοι*
Greek Outland 1981-Greek 2 years ago 1 21.4KB Long awaited I guess

Subtitle Preview

1
00:05:13,200 --> 00:05:17,591
Äåí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç íá öÝñïõí ôïõò
áõôüìáôïõò öïñôùôÝò êåíïý åäþ.

2
00:05:18,720 --> 00:05:23,111
¼ôáí ôïõò 
Loading...