Once Were Warriors (1995) Polish Subtitles


A family descended from Maori warriors is bedeviled by a violent father and the societal problems of being treated as outcasts.

Release:

IMDB: 8

Genders: Crime, Drama

Countries: New Zealand

Time: 102 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
15.3KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

Tylkoinstynkt-Oncewerewarriors

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish Tylkoinstynkt-Oncewerewarriors 2 years ago 1 15.3KB

Subtitle Preview

00:02:33:TYLKO INSTYNKT
00:02:41:Reihi by³a taniw¹.
00:02:43:Mieszka³a w g³êbi jeziora.
00:02:46:Opiekowa³a siê murem z jadeitu
00:02:50:Mur chroni³ wioskê przed zalewem wody
00:02:55:Co miesi¹c wieœniacy przynosili jadeit
00:02:58:i pomagali Reihi wzmacniaæ mur.
00:04:07:Dzieci radoœnie przybiega³y, aby zabraæ ryby
00:04:10:które Reihi im zostawia³a"
00:04:13:Podoba³o siê w
Loading...