On Deadly Ground (1994) Vietnamese Subtitles


Mystical martial artist/environmental agent takes on a ruthless oil corporation.

Release:

IMDB: 4.4

Genders: Action, Adventure, Thriller

Countries: English, Inuktitut

Time: 101 min

Updated: one year ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
36.6KB
Language
Vietnamese
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

On Deadly Ground 1994 m720p x264

Create By
Mr Cuong 991
Comment
Phụ đề chuẩn, đầy đủ cho bản phim thời lượng 01h41'40'

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese On Deadly Ground 1994 m720p x264 one year ago 1 36.6KB Phụ đề chuẩn, đầy đủ cho bản phim thời lượng 01h41'40'
Vietnamese On Deadly Ground 1994.Ben-MaBu 2 years ago 1 34KB Chúc vui

Subtitle Preview

1
00:02:40,657 --> 00:02:43,574
Tôi muốn mọi người đến kia ngay !
Ngay ! Vâng, cả anh nữa !

2
00:02:58,839 --> 00:03:03,085
Chào mừng đến Valdez, Alaska, thưa ông.
Dàn khoan 59 phía trước.
Dưới kia căng thẳng đấy.

3
00:03:03,176 --> 00:03:04,290
Đang tiến đến gần...

4
00:03:20,481 --> 00:03:21,892
Oh, ơn Chúa !

5
00:03:55,093 --> 00:03:56,752
Loading...