October Sky (1999) Polish Subtitles


The true story of Homer Hickam, a coal miner's son who was inspired by the first Sputnik launch to take up rocketry against his father's wishes.

Release:

IMDB: 7.8

Genders: Drama, Family, Biography

Countries: English

Time: 108 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
28.1KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

october sky POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish october sky POL 2 years ago 1 28.1KB

Subtitle Preview

{149}{210}W czasie, gdy wiêkszoœæ doradców|prezydenta Eisenhowera...
{364}{431}Jeœli w³aœnie prze³¹czy³eœ|na ten specjalny biuletyn...
{433}{494}Washington potwierdzi³,|¿e wczoraj...
{496}{531}czwartego paŸdziernika 1957 roku...
{531}{564}czwartego paŸdziernika 1957 roku...
{566}{621}Zwi¹zek Radziecki|z powodzeniem jako pierwszy w historii...
{623}{677}wprowadzi³|sztucznego satelitê...
{679}{729}w przestrzeñ
Loading...