No Man's Land (1987) Vietnamese Subtitles


A rookie cop goes undercover and infiltrates a car thief ring.

Release:

IMDB: 6

Genders: Crime, Drama, Thriller

Countries: English

Time: 106 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
26.7KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Bản dịch cực chuẩn

Create By
kamikaze88
Comment
ai down vote giùm...thanks

List other Vietnamese Subtitle

Subtitle Preview

1
00:01:40,100 --> 00:01:42,500
Nếu hắn biết chúng mình đang ở đâu thì tao chết liền á

2
00:01:43,000 --> 00:01:44,400
Mày biết mà

3
00:01:45,300 --> 00:01:47,900
Ít ra là hắn cũng không dẫn ta đi vào chỗ của địch

4
00:01:53,300 --> 00:01:56,700
Này các cậu, chúng ta sẽ đợi tới lúc sương mù tan

5