Merlin (2001) Farsi/Persian Subtitles


The legendary wizard tells his story of his war against Queen Mab of the Sidhe and his creation of Camelot.

Release:

IMDB: 7.1

Genders: Drama, Adventure, Fantasy

Countries: English

Time: 182 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
47KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Merlin.1998.DVDRip.DivX

Create By
NaNi.kazemi
Comment

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Merlin (1998) dvd rip, 25,000 fps 11 months ago 1 50.4KB تصحیح رامین
Farsi/Persian Merlin.1998.DVDrip 2 years ago 1 53KB من فقط هماهنگ کردم تنظیم شده با نسخه سایت تاینی مووی
Farsi/Persian Merlin.1998.DVDRip1.DivX 2 years ago 2 50KB هماهنگ شده با نسخه 2 دی وی دی زیرنویس از شیما و فرهاد
Farsi/Persian Merlin.1998.DVDRip.DivX 2 years ago 1 47KB

Subtitle Preview

1
00:00:22,084 --> 00:00:33,084
ÔíãÇ æ ÝÑÔÇÏ ÊÞÏíã ãí˜ääÏ
Forum.TvCenter.Co

2
00:00:34,185 --> 00:00:36,460
... ÑæÒí ÑæҐÇÑí

3
00:00:37,545 --> 00:00:42,096
...äå¡ äå Çíä ÑÇå ÔÑæÚ ˜ÑÏäÔ äíÓÊ
. ÔãÇ Ý˜Ñ ãí˜äíÏ ˜å Çíä íå ÏÇÓÊÇä ÇÝÓÇäå Çíå æ ÇíäØæÑ äíÓÊ

4
00:00:43,145 --> 00:00:46,137
...ÇÓÇÓ æ ÇáãÇä åÇí í˜ ÏÇÓÊÇä ÇÝÓÇäå Çí Ñæ ÏÇÑå
...ÇŽÏåÇ åÇ

5
00:00:46,305 --> 00:00:50,014
Loading...