May (2003) Polish Subtitles


A lonely young woman traumatized by a difficult childhood and her increasingly desperate attempts to connect with the people around her is sent into a murderous tailspin.

Release:

IMDB: 6.7

Genders: Drama, Horror, Thriller

Countries: English

Time: 93 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
0
File Size
0B
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

may.by.rlz-ggt.par-www.divx-overnet.com POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish may.by.rlz-ggt.par-www.divx-overnet.com POL 2 years ago 0 0B

Subtitle Preview

00:00:44:- Co siê sta³o z moim okiem, mamo?|- Lekarz mówi, ¿e jest powolne.
00:00:49:Ale bêdziesz wygl¹da³a idealnie.
00:00:58:To swêdzi.
00:01:01:Chcesz mieæ przyjació³?
00:01:04:Wiêc trzymaj to przykryte.
00:01:17:Jesteœ piratem?
00:01:41:Sto lat niech ¿yje nam...
00:01:50:Zawsze powtarzam:|"Jeœli nie mo¿esz znaleŸæ przyjaciela,...
00:01:55:zrób sobie jednego."
00:01:57:St
Loading...