Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five (2008) Vietnamese Subtitles


Ordered to teach a martial arts class of rambunctious bunny kittens, Po tells stories of each of the Furious Five's pasts.

Release:

IMDB: 7.2

Genders: Action, Animation, Short

Countries: English

Time: 25 min

Updated: 3 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
3 years ago
Framerate
Files
1
File Size
10.6KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Kung.Fu.Panda-Secrets.Of.The.Furious.DVDrip

Create By
dammanhhung
Comment
good

List other Vietnamese Subtitle

Subtitle Preview

1
00:00:05,000 --> 00:00:20,000
Created By: MrHungOnline@yahoo.com.vn

2
00:00:21,060 --> 00:00:24,030
- con sẵn sàng chưa?
- "sẵn sàng" là tên đệm của con.

3
00:00:29,870 --> 00:00:32,140
chúng ta có gì?
đàn tê giác khủng bố?

4
00:00:32,210 --> 00:00:34,730
cá sấu? sói điên dại? nào đánh chúng!

5
00:00:34,810
Loading...