Kelly's Heroes (1970) Vietnamese Subtitles


A group of U.S. soldiers sneaks across enemy lines to get their hands on a secret stash of Nazi treasure.

Release:

IMDB: 7.7

Genders: Action, Adventure, Comedy

Countries: English, French, German

Time: 144 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
39.2KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Kellys Heroes 1970 720p

Create By
kamikaze88
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Kellys Heroes 1970 720p 2 years ago 1 39.2KB

Subtitle Preview

1
00:04:23,600 --> 00:04:25,000
Tới rồi đại tá.

2
00:04:26,400 --> 00:04:28,800
Đưa xe jeep ra khỏi đây đi.
Ừ.

3
00:04:31,500 --> 00:04:33,800
Bọn này đã ở đây 2 giờ rồi.

4
00:04:34,200 --> 00:04:36,800
Không!
Trên bản đồ thì đấy là khu vực 3 chứ không phải 4.

5
00:04:38,100 --> 00:04:41,600
Tao chẳng nhận được cái đếch gì từ chỉ huy cả!
Loading...