Jai Kishen (1994) Bulgarian Subtitles


Twins by birth, Jai and Kishen are separated when their police officer father is killed by criminal elements. While Jai is blind and is taught self-dense; Kishen is a career con man who ...

Release:

IMDB: 5.4

Genders: Action, Drama

Countries: Hindi

Time: min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
2
File Size
31.8KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Jai Kishen DVDR Subtitles 2 Cds

Create By
voyageress
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Jai Kishen DVDR Subtitles 2 Cds 2 years ago 2 31.8KB

Subtitle Preview

1
00:01:31,865 --> 00:01:34,834
Äæåé, ñåäíè åé òóê.
Ùå òè äîíåñà ÷àøà ìëÿêî.

2
00:01:35,869 --> 00:01:39,737
Ëåëüî, ïîìîëè Äæåé äà ñè ïîèãðàå ñ íàñ.
Loading...