In Enemy Hands (2005) Polish Subtitles


When American submarine Swordfish is torpedoed the survivors are picked up by a passing German U-boat but an outbreak of meningitis threatens all aboard.

Release:

IMDB: 6

Genders: Drama, Thriller, War

Countries: English, German

Time: 94 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
19.4KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

In.Enemy.Hands.2004.DVD.XviD-KiNOBOX POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish In.Enemy.Hands.2004.DVD.XviD-KiNOBOX POL 2 years ago 1 19.4KB

Subtitle Preview

{125}{210}T³umaczenie mcold@zp.pl
{600}{746}Po wybuchu drugiej wojny œwiatowej|Niemcy zwiêkszyli produkcjê U-Botów o 1000%.
{750}{857}Wodowali co miesi¹c 17 nowych okrêtów.
{875}{1046}Hitler wiedzia³, ¿e klucz do zwyciêstwa|w Europie le¿y w panowaniu nad Atlantykiem.
{1050}{1135}I mia³ go pod kontrol¹.
{1275}{1346}W ROLACH G£ÓWNYCH
{1350}{1496}Do koñca 1942 roku niemieckie U-Boty operuj¹ce|w gr
Loading...