Heartbreak Ridge (1986) Polish Subtitles


A hard-nosed, hard-living Marine gunnery sergeant clashes with his superiors and his ex-wife as he takes command of a spoiled recon platoon with a bad attitude.

Release:

IMDB: 6.8

Genders: Action, Drama, Comedy

Countries: English, Spanish

Time: 130 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
28.1KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

heartbreak ridge POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish heartbreak ridge POL 2 years ago 1 28.1KB

Subtitle Preview

00:03:41:Polskie napisy: MOREL
00:03:45:DC HUB Stoperek 192.168.171.11
00:03:51:- Tu jest ten formularz.|- W porz¹dku.
00:04:02:Dyma³em panienki|odk¹d Christ zosta³ kapralem.
00:04:06:Mówiê wam, najlepsze r¿niêcie|za jakie zap³aci³em by³o w Da Nang.
00:04:12:Codziennie nowe dupy.
00:04:14:Obs³ugiwa³y nas jak nale¿y,|profesjonalnie, tak jak lubi¹ ¿o³nierze.
00:04:19:Tak by³o dopók
Loading...