Hatfields & McCoys (2012) Farsi/Persian Subtitles


Dramatization of the bitter blood feud between the two families on the West Virginia/Kentucky border in the years after the Civil War.

Release:

IMDB: 8.1

Genders: Drama, Romance, History

Countries: USA

Time: 290 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
41.1KB
Language
Farsi/Persian
Release Type
N/A
Relase Info:

Hatfields McCoys.Part1 of 3.HDTV.720p

Create By
Arian Drama
Comment
Drama آریـن & GodeatGod مترجمین : سعیـد

List other Farsi/Persian Subtitle

Farsi/Persian Hatfields & McCoys(Complete Season 1)720 & 1080 BluRay 2 years ago 3 106.4KB Drama آریـن & GodeatGod مترجمین : سعیـد TVCenter & FarsiSubtitle : ارائه ای مشترک از SepehrRed90 : هماهنگی زیرنویس
Farsi/Persian Hatfields & McCoys(Complete Season 1)480 & 720 & 1080 HDTV 2 years ago 3 107.4KB Drama آریـن & GodeatGod مترجمین : سعیـد TVCenter & FarsiSubtitle : ارائه ای مشترک از SepehrRed90 : هماهنگی زیرنویس
Farsi/Persian Hatfields McCoysEpisode 03720p BluRay 2 years ago 1 28.4KB
Farsi/Persian Hatfields.and.McCoys.2012.E02.720p.BluRay.x264.DTS-HDChina 2 years ago 1 34.1KB Just Sync 4 Bluray
Farsi/Persian Hatfields.and.McCoys.2012.E01.720p.BluRay.x264.DTS-HDChina 2 years ago 1 41.1KB Just Sync 4 Bluray
Farsi/Persian Hatfields.and.McCoys.All.Parts 2 years ago 3 110.4KB Drama آریـن & GodeatGod مترجمین : سعیـد
Farsi/Persian Hatfields.and.McCoys.Part3.720p.HDTV 2 years ago 1 32.1KB Drama آریـن & GodeatGod مترجمین : سعیـد
Farsi/Persian Hatfields.and.McCoys.Part2.720p.HDTV 2 years ago 1 37.7KB Drama آریـن & GodeatGod مترجمین : سعیـد
Farsi/Persian Hatfields McCoys.Part1 of 3.HDTV.720p 2 years ago 1 41.1KB Drama آریـن & GodeatGod مترجمین : سعیـد

Subtitle Preview

1
00:00:02,675 --> 00:00:03,861
!åãå ÂãÇÏå ÈÇÔä

2
00:00:04,111 --> 00:00:06,230
ÈÇíÏ ÈÏæíã

3
00:00:06,480 --> 00:00:08,331
!ÈÑíä ÓãÊ ÏÑÎÊÇ

4
00:00:08,581 --> 00:00:09,767
!ÈѐÑÏíä

5
00:00:10,017 --> 00:00:11,201
Êæí Çæä ÔíÇÑ¡ ÓäÑ ãííÑíã

6
00:00:11,451 --> 00:00:12,469
!ÍæÇÓÊæä Èå ÔÊÊæä ÈÇÔå

7
00:00:12,719 --> 00:00:15,139
Loading...