Great Expectations (1946) Greek Subtitles


A humble orphan suddenly becomes a gentleman with the help of an unknown benefactor.

Release:

IMDB: 8

Genders: Drama, Mystery, Adventure, Romance

Countries: English

Time: 118 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
32.3KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Great Expectations

Create By
OrientalPrince
Comment

List other Greek Subtitle

Greek Great Expectations 2 years ago 1 32.3KB

Subtitle Preview

1
00:01:35,647 --> 00:01:38,727
Ôï ïéêïãåíåéáêü üíïìá
ôïõ ðáôÝñá ìïõ åßíáé Ðßñëéð

2
00:01:38,727 --> 00:01:41,639
êáé ôï ÷ñéóôéáíéêü ìïõ üíïì
Loading...