Ghosts of Mars (2001) Polish Subtitles


Years in the future, a Martian police unit is sent to pick up a highly dangerous criminal at a remote mining post. Upon arrival, the cops find that the post has become a charnel house.

Release:

IMDB: 4.9

Genders: Action, Sci-Fi, Horror

Countries: USA

Time: 98 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
15.2KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

ghosts of mars POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish ghosts of mars POL 2 years ago 1 15.2KB

Subtitle Preview

00:00:21:Od tygodni, pog³oski chodz¹ poprzez Mars...
00:00:24:od placówek do osad...
00:00:26:od miasta do miasta.
00:00:28:Coœ, co by³o pogrzebane od wieków |w³aœnie zosta³o odkryte.
00:00:33:I jak tajemnicza si³a przemierza |przez po³udniow¹ dolinê...
00:00:37:zostawiaj¹c za sob¹ tylko ciszê...
00:00:40:i œmieræ.
00:01:03:DUCHY MARSA
00:02:33:Proszê usi¹œæ.
00:02:47:W³
Loading...